Kancelaria Adwokacka

adwokat Karolina Kaźmierczak-Kokot

Kancelaria Adwokacka - zakres działalności

Prawo
cywilne

 • Ochrona dóbr osobistych
 • Prawo własności
 • Roszczenia wynikające z umów
 • Kary umowne, odszkodowania
 • Prawo spadkowe, dział spadku
 • Klauzule abuzywne
 • Windykacja oraz egzekuzja należności
   

Prawo
rodzinne

 • Rozwody
 • Separacje
 • Podziały majątku
 • Władza rodzicielska
 • Kontakty z małoletnimi
 • Alimenty
 • Ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa

Prawo
karne

 • Obrona:
  - na etapie postępowania przygotowawczego
  - na etapie postępowania sądowego
  - w sprawach o wykroczenia
 • Pomoc prawna na etapie wykonania kary
 • Ochrona i pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem
   

Prawo gospodarcze

 • Sprawdzanie oraz opiniowanie umów
 • Pomoc prawna w rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Pomoc prawna w założeniu działalności gospodarczej
 • Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych w tym reprezentacja w postępowaniach sądowych


 

Prawo
pracy

 • Roszczenia pracownicze wynikające ze stosunku pracy
 • Opiniowanie umów
 • Odwołania od orzeczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo
administracyjne

 • Odwołania od decyzji administracyjnych
 • Zażalenia na postępowania organów administracji publicznej
 • Reprezentacja osób fizycznych oraz osób prawnych na etapie postępowania sądowo-administracyjnego

Telefon

+48 667 445 248

Email

karolina@kk-adwokat.pl
sekretariat@kk-adwokat.pl

Adres

ul. Plac Stefana Rowińskiego 1

63-400 Ostrów Wlkp.